Įrangos atnaujinimas ir remontas  

Įrangos atnaujinimas ir remontas

„Alfa Laval“ gali pasiūlyti techninės priežiūros galimybių, kurios padidins naudojamos įrangos našumą. Atsižvelgiant į konkrečius poreikius, šios paslaugos teikiamos specializuotame „Alfa Laval“ priežiūros centre arba į objektą atvykus „Alfa Laval“ įgaliotam priežiūros inžinieriui.

Šilumokaičio eksploatacinių charakteristikų atkūrimas

Sumažėjus plokštelinio šilumokaičio eksploatacinei parengčiai, ją galima padidinti atlikus tam tikrus atnaujinimo darbus:

  • išmontuoti ir apžiūrėti įrangą, norint nustatyti, kuriuos jos komponentus galima atnaujinti, o kuriuos būtina keisti naujais;
  • pašalinti priklijuotas tarpines, naudojant specialias azoto atrišimo sistemas; išvalyti plokšteles;
  • parengti ir prie plokštelių pritvirtinti naujas tarpines pagal atnaujintas medžiagų specifikacijas;
  • prireikus atlikti bandymus skvarbiaisiais dažais, kad būtų nustatytas plokštelių paketo vientisumas.

Be to, „Alfa Laval“ teikia paslaugą „AllBrands“, kuomet visas atsargines dalis ir įrangos atnaujinimo paslaugas visų modelių plokšteliniams šilumokaičiams galima gauti iš vieno patikimo partnerio.

Žingsnis į priekį

Atnaujinant ar remontuojant įrangą, jums bus pateikta išsami kvalifikuotų priežiūros inžinierių ataskaita. Joje nurodomi atliktos techninės priežiūros rezultatai ir rekomenduojama, kaip, prireikus, sureguliuoti įrangą, kad ji atitiktų esamas gamybos ar eksploatavimo sąlygas. Be to, nurodoma, kurias įrangos dalis tikriausiai teks keisti per artimiausią techninės priežiūros laikotarpį. Tai garantuoja geresnę jūsų turimos įrangos eksploatacinę parengtį.